>>>>>>>>>>เสาตะเคียนคู่บ้าน ถิ่นข้าวสารพันธุ์ดี ผ้าทอหลากสี ประเพณีเรือยาว<<<<<<<<<<<<<
   
 

 
 


   
 
  

 

 

 

 

 

 
ลิงค์หน่วยงานภายใน
ข่าวแจ้งเตือนการระบาดศัตรูพืช
  ประจำเดือนตุลาคม 2564
  ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564
  ประจำเดือนธันวาคม 2564
  ประจำเดือนมกราคม 2565
  ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565
  ประจำเดือนมีนาคม 2565
  ประจำเดือนเมษายน 2565
  ประจำเดือนพฤษภาคม 2565
  ประจำเดือนมิถุนายน 2565
  ประจำเดือนกรกฎาคม 2565
  ประจำเดือนสิงหาคม 2565
  ประจำเดือนกันยายน 2565
ข่าวเกษตรน่ารู้
  วิธีปลูกผักกาดหอมหรือผักสลัด พืชมากคุณประโยชน์ 

  วิธีการปลูกผักบุ้งจีน ผักแคลเซียมสูง ปลูกง่ายเจริญเติบโตไว
  เทคนิคการปลูกและวิธีเพาะพันธุ์ผักหวานป่า ให้เจริญงอกงาม
  วิธีการทำปุ๋ยชีวภาพ และ ปุ๋ยพืชสด
  วิธีทำ สารกำจัดศัตรูพืช น้ำส้มควันไม้ (Wood Vinegar)
  การปลูกมะม่วงในวงบ่อปลูกไม่ยาก ให้ผลผลิตดี
  การปลูกพริก และประโยชน์ของพริก
  เจาะเทคนิคการปลูกผักหวาน ทำรายได้นับร้อยล้านบาท
  การอนุรักษ์ดินบนพื้นที่ลาดเท
  มะเขือพวง...พืชผักมากสรรพคุณ
  เทคนิคการปลูกพืชคลุมดิน