คำขวัญอำเภอเสาไห้ เสาตะเคียนคู่บ้าน ถิ่นข้าวสารพันธุ์ดี ผ้าทอหลากสี ประเพณีเรือยาว
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นางประภาพรรณ พยัคฆวรรณ
เกษตรอำเภอเสาไห้
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2561
นางประภาพรรณ พยัคฆวรรณ
เกษตรอำเภอเสาไห้ เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ
ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเสาไห้
เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2561
นางประภาพรรณ พยัคฆวรรณ
เกษตรอำเภอเสาไห้
ร่วมประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน
ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเสาไห้

เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2561
นางประภาพรรณ พยัคฆวรรณ
เกษตรอำเภอเสาไห้
ร่วมงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ครั้งที่3
ณ องค์การบริหารส่วนตำบลลำพญากลาง
ต.ลำพญากลาง อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี


 

นางสาวกมลรัตน์ สุขสถาน
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฎิบัติการ
และอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน ร่วมตรวจเยี่ยมแปลงข้าวของเกษตรกร
ในพื้นที่ หมู่ 5 ตำบลพระยาทด
อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2561 ณ เขตพื้นที่ ม.5 ต.พระยาทด อ.เสาไห้ จ.สระบุรี

วันที่ 7 มิถุนายน 2561
เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเสาไห้
ร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อ
เริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่่ (Field Day)
ปี 2561
ณ ตำบลบางโขมด อำเภอบ้านหมอ
จังหวัดสระบุรี

วันที่ 8 มิถุนายน 2561
เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเสาไห้
เข้าร่วมงานอำเภอเคลื่อนที่
(อำเภอยิ้ม)
ณ วัดบ้านชุ้ง หมู่ที่ 4
ตำบลเริงราง อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี

 
     
สถิติผู้เยี่ยมชม
    เว็บไซต์เครือข่าย    
กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์การเกษตร
สำนักงานเกษตรจังหวัดสระบุรี สำนักงานเกษตรอำเภอแก่งคอย    
กรมส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสระบุรี สำนักงานเกษตรอำเภอพระำพุทธบาท    
กรมการข้าว สำนักงานเกษตรอำเภอหนองแค สำนักงานเกษตรอำเภอวิหารแดง    
กรมประมง สำนักงานเกษตรอำเภอหนองแซง สำนักงานเกษตรอำเภอแก่งคอย    
กรมพัฒนาที่ดิน สำนักงานเกษตรอำเภอหนองโดน      
กรมปศุสัตว์ สำนักงานเกษตรอำเภอมวกเหล็ก      
กรมชลประทาน สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านหมอ      
สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร
เขตที่ ๑ ชัยนาท
สำนักงานเกษตรอำเภอเฉลิมพระเกียรติ      
ศูนย์บริหารศัตรูพืชจังหวัดชัยนาท สำนักงานเกษตรอำเภอดอนพุด